Als psycholoog beschrijf ik mezelf als gepassioneerd, geduldig, meelevend en bedaard. Ik vind voldoening in het aanmoedigen en begeleiden van mensen op hun weg naar herstel, zelfontdekking en het opbouwen van zinvolle relaties. Het creëren van waardevolle verbindingen met mijn cliënten en hen opnieuw betekenis laten ervaren in hun eigen leven is mijn ultieme streven.

In 2017 behaalde ik mijn diploma als psychologisch consulent, waarna ik ervoor koos om mijn studie voort te zetten en een master in de psychologie te behalen. In 2020 behaalde ik mijn masterdiploma als klinisch psycholoog.

Tijdens mijn masteropleiding begon ik parttime te werken als projectcoördinator/Clinical rater in de onderzoekssector. Hier heb ik waardevolle ervaring opgedaan in gespreksvoering met een gevarieerd publiek. Dit heeft mijn kritisch denkvermogen, creativiteit en veerkracht versterkt. Tijdens mijn klinische stages bij UPC Duffel (behandelafdeling voor stemmingsproblematieken) en PAAZ Sint-Vincentius heb ik verschillende behandelmethoden verkend en geleerd hoe ze worden toegepast bij diverse problematieken. Ik hecht veel waarde aan voortdurende professionele ontwikkeling en ben vastbesloten om mijn kennis voortdurend uit te breiden.

 

Mijn opleidingen

 

2020:

  • Master in de klinische psychologie - Vrije Universiteit Brussel - Afgestudeerd met onderscheiding

 

2017:

  • Bachelor in de toegepaste psychologie - Thomas More Antwerpen

 


Mijn beroepsverenigingen

Vlaamse vereniging van klinisch psychologen (VVKP)

Belgische federatie van psychologen (BFP)

Psychologencommissie: Inschrijvingsnummer 952127680

Visumnummer FOD volksgezondheid: 31549